Tijekom rujna i listopada 2012. godine vršeni su pripremni radovi gradnje koji su uključivali raščišćavanje terena od visokog i niskog raslinja, uklanjanje bespravnih objekata i suhozida te je započet široki iskop na pozicijama budućih objekata