Izgradnja višestambenih zgrada s izradom projektne dokumentacije na Martinkovcu u Rijeci koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje (POS Martinkovac I. faza)

Naručitelj Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke je dana 21.07.2020. godine objavila otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: ''Izgradnja višestambenih zgrada s izradom projektne dokumentacije na Martinkovcu u Rijeci koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje (POS Martinkovac I. faza)'', evidencijski broj nabave: 03-2020.
 
U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) objavljena je obavijest o nadmetanju. Objavi navedene obavijesti o nadmetanju možete pristupiti putem tražilice na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/), izravno putem slijedeće poveznice:
 
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4099390
 
Slijedom navedenog, pozivamo sve gospodarske subjekte da najkasnije do 18. rujna 2020. godine do 12,00 sati dostave svoje ponude, prema uputama i uvjetima navedenim u priloženoj Dokumentaciji o nabavi.