Javna nabava Javna nabava

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi br. (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) kao javni naručitelj iz članka 5., stavka 1., točke 3. Zakona.

PONIŠTENJE POSTUPKA

05.02.2018.

U roku za dostavu ponuda u predmetu nabave: "Usluga obavljanja računovodstvenih poslova po pravilima računovodstva proračunskih korisnika", Evidencijski broj nabave: 7-2018, nije pristigla niti jedna ponuda stoga se navedeni postupak poništava.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

18.01.2018.

Usluga obavljanja računovodstvenih poslova po pravilima računovodstva proračunskih korisnika

Rok za dostavu ponuda: 18.01.2018. od 14:00h do 01.02.2018. do 14:00h

Poziv na dostavu Ponuda možete preuzeti ovdje.

PONIŠTENJE POSTUPKA

21.12.2017.

U roku za dostavu ponuda u predmetu nabave: "Usluga obavljanja računovodstvenih poslova (po pravilima računovodstva proračunskih korisnika)", Evidencijski broj nabave: 15-2017, nije pristigla niti jedna ponuda stoga se navedeni postupak poništava.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

06.12.2017.

Usluga obavljanja računovodstvenih poslova

(po pravilima računovodstva proračunskih korisnika)

Poziv na dostavu Ponuda možete preuzeti ovdje.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

20.11.2017.

Integracija postojećeg sustava upravljanja poslovnim procesima i poslovnom dokumentacijom u sustav aplikativne podrške za poslovne procese upravljanja imovinom, upravljanja projektima i upravljanja uredskim poslovanjem i poslovnom dokumentacijom uz proširenje opsega sustava izradom internetske stranice i mobilne aplikacije

Poziv na dostavu Ponuda možete preuzeti ovdje.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

20.11.2017.

Instalacija, implementacija i isporuka licenci sustava aplikativne podrške za poslovne procese upravljanja imovinom, upravljanja projektima i upravljanja uredskim poslovanjem i poslovnom dokumentacijom

Poziv na dostavu Ponuda možete preuzeti ovdje.

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU - JEDNOSTAVNA NABAVA

05.10.2017.

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) objavljuje se Pregled sklopljenih ugovora jednostavne nabave i njihovog izvršenja (za razdoblje od 01.01.2017. do 02.01.2018. godine.)

 

21.06.2017.

Na slijedećoj poveznici nalazi se Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga, usvojen 21.06.2017. a u provedbi od 01.07.2017. godine:

- Pravilnik

 

01.06.2017.

Savjetovanje s javnošću teksta Nacrta prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), člankom 15. stavak 2. i člankom 447. stavak 1. propisana je obveza javnih naručitelja da do 01. srpnja 2017. godine usklade akte o jednostavnoj nabavi donesene na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 90/11,83/13,143/13 i 13/14) te se sukladno tome vrši Savjetovanje s javnošću teksta Nacrta prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga.

Savjetovanje traje do 21.06.2017. godine u 12:00 sati te molimo da ispunjenu dokumentaciju dostavite na apos@rijeka.hr zaključno sa navedenim datumom.

Dokumentacija za preuzimanje:

-       Dokument za internetsko savjetovanje.doc

-       Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu prijedloga Pravilnika.doc

-       Prijedlog Pravilnika.pdf

PLAN NABAVE AGENCIJE ZA 2017.G.

Sukladno odredbama čl.6., st.1., toč.2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/2016), Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke je pravna osoba čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, te je kao takva obvezna primjenjivati i u svom poslovanju postupati u skladu s odredbama navedenog Zakona.

Kako bi ustanova na vrijeme osigurala potrebne količine roba, radova i usluga, što je neophodan preduvjet poslovanja, pripremljen je sukladno čl. 28. navedenog Zakona:

Plan nabave Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2017.god.

Prve izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu

Druge izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu

Treće izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu

Predmet nabave obuhvaća robu, usluge i radove koji su određeni po svojoj vrsti, svojstvima ili namjeni ili se određuje na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu i/ili drugu cjelinu.

PRAVILNIK O NABAVI ROBE, RADOVA I USLUGA

Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) te članka 40. Statuta Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke od 23. siječnja 2006. godine te Izmjena i dopuna Statuta Agencije od 08. srpnja 2010. godine (u Pravilniku: Statut) Ravnatelj Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća donio je dana 30. lipnja 2014. godine Pravilnik o nabavi robe, radova i usluga.

OBJAVLJENI POSTUPCI JAVNE NABAVE

Postupci u otvorenom roku: nema (ažurirano 17.11.2016.g.)

NAPOMENA: PONUDE ZAINTERESIRANIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA PODNOSE SE ISKLJUČIVO I JEDINO PO POZIVU PREUZETOM NA ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE, SLIJEDOM ČEGA POZIVAMO SVE ZAINTERESIRANE DA PRETHODNO IZVRŠE REGISTRACIJU NA ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE REPUBLIKE HRVATSKE KAKO BI PRAVOVREMENO PRIMALI SVE POTREBNE INFORMACIJE

 

 

IZVOĐENJE RADOVA GRADNJE VIŠESTAMBENIH GRAĐEVINA PLANSKIH OZNAKA DP-5 I DP-7 NA MARTINKOVCU U RIJECI KOJE SE GRADE PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 11. listopada 2016. god. objavljena je Obavijest o izmjeni roka za dostavu ponuda za: Izvođenje radova gradnje višestambenih građevina planskih oznaka DP-5 i DP-7 na Martinkovcu u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje.

Izmijenjeni rok za dostavu ponuda je 17.10.2016.god. do 12,00 sati.

 

 

IZVOĐENJE RADOVA GRADNJE VIŠESTAMBENIH GRAĐEVINA PLANSKIH OZNAKA DP-5 I DP-7 NA MARTINKOVCU U RIJECI KOJE SE GRADE PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 03. listopada 2016. god. objavljena je Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku za postupak: Izvođenje radova gradnje višestambenih građevina planskih oznaka DP-5 i DP-7 na Martinkovcu u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje.

Izmijenjeni rok za dostavu ponuda je 12.10.2016.god. do 12,00 sati.

 

 

IZVOĐENJE RADOVA GRADNJE VIŠESTAMBENIH GRAĐEVINA PLANSKIH OZNAKA DP-5 I DP-7 NA MARTINKOVCU U RIJECI KOJE SE GRADE PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 15. rujna 2016. god. objavljen je Poziv za nadmetanje za izvođenje radova gradnje višestambenih građevina planskih oznaka DP-5 i DP-7 na Martinkovcu u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje.

 

Poništeni postupci: ima (ažurirano 17.11.2016.g.)

 

Dana 16.11.2016. godine u  Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je Odluka o poništenju postupka javne nabave za: Izvođenje radova gradnje višestambenih građevina planskih oznaka DP-5 i DP-7 na Martinkovcu u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje.

 

Dana 24.02.2016. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave  objavljena je Odluka o poništenju postupka javne nabave  za izvođenje radova gradnje višestambenih građevina planskih oznaka DP-5 i DP-7 na Martinkovcu u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje.

 

IZVOĐENJE RADOVA GRADNJE VIŠESTAMBENIH GRAĐEVINA PLANSKIH OZNAKA DP-5 I DP-7 NA MARTINKOVCU U RIJECI KOJE SE GRADE PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 07. listopada 2015. god. objavljen je Poziv za nadmetanje za izvođenje radova gradnje višestambenih građevina planskih oznaka DP-5 i DP-7 na Martinkovcu u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje.

Krajnji  rok za dostavu ponuda je 28.10.2015.god. do 12,00 sati.

 

 

OBAVIJEST O ISPRAVKU OBJAVE ZA POSTUPAK  IZVOĐENJA RADOVA GRADNJE VIŠESTAMBENIH GRAĐEVINA PLANSKIH OZNAKA DP-5 I DP-7 NA MARTINKOVCU U RIJECI KOJE SE GRADE PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE

U Elektoničkom oglasniku javne nabave objavljeni su ispravci Poziva za nadmetanje, Dokumentacije za nadmetanje i Troškovnika te su objavljena pojašnjenja Dokumentacije - Izvođenje radova gradnje višestambenih građevina planskih oznaka DP-5 i DP-7 na Martinkovcu u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje.

Izmijenjeni rok za dostavu ponuda je 30.11. 2015.god. u 12,00 sati.

Slijedom izmjena i dopuna Dokumentacije za nadmetanje te pomicanja roka za otvaranje ponuda na 30.11.2015.god. u 12,00 sati objavljuje se pročišćeni tekst Dokumentacije za nadmetanje.

 

 

Postupci u tijeku obrade: nema (ažurirano 17.11.2016.g.)

IZVOĐENJE RADOVA GRADNJE VIŠESTAMBENIH GRAĐEVINA PLANSKIH OZNAKA DP-5 I DP-7 NA MARTINKOVCU U RIJECI KOJE SE GRADE PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE

Dana 17.10.2016. god. izvršeno je javno otvaranje ponuda za postupak javne nabave: Izvođenje radova gradnje višestambenih građevina planskih oznaka DP-5 i DP-7 na Martinkovcu u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje o čemu je sastavljen Zapisnik o javnom otvaranju ponuda koji je moguće preuzeti na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave.

U tijeku je postupak pregleda i ocjene ponuda.

 

 

IZVOĐENJE RADOVA GRADNJE VIŠESTAMBENIH GRAĐEVINA PLANSKIH OZNAKA DP-5 I DP-7 NA MARTINKOVCU U RIJECI KOJE SE GRADE PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 07.listopada 2015.god. objavljen je Poziv za nadmetanje za izvođenje radova gradnje višestambenih građevina planskih oznaka DP-5 i DP-7 na Martinkovcu u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje.

Krajnji  rok za dostavu ponuda je 28.10.2015.god. u 12,00 sati.

 

 

OBAVIJEST O ISPRAVKU OBJAVE ZA POSTUPAK  IZVOĐENJA RADOVA GRADNJE VIŠESTAMBENIH GRAĐEVINA PLANSKIH OZNAKA DP-5 I DP-7 NA MARTINKOVCU U RIJECI KOJE SE GRADE PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE

U Elektoničkom oglasniku javne nabave objavljeni su ispravci Poziva za nadmetanje, Dokumentacije za nadmetanje i Troškovnika te su objavljena pojašnjenja Dokumentacije - Izvođenje radova gradnje višestambenih građevina planskih oznaka DP-5 i DP-7 na Martinkovcu u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje.

Izmijenjeni rok za dostavu ponuda je 30.11. 2015.god. u 12,00 sati.

Slijedom izmjena i dopuna Dokumentacije za nadmetanje te pomicanja roka za otvaranje ponuda na 30.11.2015.god. u 12,00 sati objavljuje se pročišćeni tekst Dokumentacije za nadmetanje.

PLAN NABAVE AGENCIJE ZA 2016.G.

Sukladno odredbama čl.5., st.1., toč.3.  Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11,83/13, 143/13 i 13/14) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke je pravna osoba čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, te je kao takva obvezna primjenjivati i u svom poslovanju postupati u skladu s odredbama navedenog Zakona.

Kako bi ustanova na vrijeme osigurala potrebne količine roba, radova i usluga, što je neophodan preduvjet poslovanja, pripremljen je sukladno čl. 20. navedenog Zakona:

Plan nabave Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2016.god.

Prve izmjene i dopune plana nabave za 2016.god.

Druge izmjene i dopune plana nabave za 2016.god.

Treće izmjene i dopune plana nabave za 2016.god.

Predmet nabave obuhvaća robu, usluge i radove koji su određeni po svojoj vrsti, svojstvima ili namjeni ili se određuje na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu i/ili drugu cjelinu.

PLAN NABAVE AGENCIJE ZA 2015.G.

Sukladno odredbama čl.5., st.1., toč.3.  Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11,83/13, 143/13 i 13/14) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke je pravna osoba čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, te je kao takva obvezna primjenjivati i u svom poslovanju postupati u skladu s odredbama navedenog Zakona.

Kako bi ustanova na vrijeme osigurala potrebne količine roba, radova i usluga, što je neophodan preduvjet poslovanja, pripremljen je sukladno čl. 20. navedenog Zakona:

Plan nabave Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2015.god.

Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu.

Predmet nabave obuhvaća robu, usluge i radove koji su određeni po svojoj vrsti, svojstvima ili namjeni ili se određuje na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu i/ili drugu cjelinu.

PLAN NABAVE AGENCIJE ZA 2014.G.

Sukladno odredbama čl.5., st.1., toč.3.  Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11,83/13, 143/13 i 13/14) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke je pravna osoba čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, te je kao takva obvezna primjenjivati i u svom poslovanju postupati u skladu s odredbama navedenog Zakona.


Kako bi ustanova na vrijeme osigurala potrebne količine roba, radova i usluga, što je neophodan preduvjet poslovanja, pripremljen je sukladno čl. 20. navedenog Zakona:

Plan nabave Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2014.god.,

Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu,

Druge izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu, te

Treće izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu.

Predmet nabave obuhvaća robu, usluge i radove koji su određeni po svojoj vrsti, svojstvima ili namjeni ili se određuje na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu i/ili drugu cjelinu.

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA - ČL. 80. ZAKONA O JN

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16), daje se sljedeća Izjava.

PLAN NABAVE AGENCIJE ZA 2013.G.

Sukladno odredbama čl.5., st.1., toč.3.  Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke je pravna osoba čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, te je kao takva obvezna primjenjivati i u svom poslovanju postupati u skladu s odredbama navedenog Zakona.


Kako bi ustanova na vrijeme osigurala potrebne količine roba, radova i usluga, što je neophodan preduvjet poslovanja, pripremljen je sukladno čl. 20. navedenog Zakona, Plan nabave Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2013.god. Predmet nabave obuhvaća robu, usluge i radove koji su određeni po svojoj vrsti, svojstvima ili namjeni ili se određuje na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu i/ili drugu cjelinu.

PODACI IZ PRETHODNE INFORMACIJSKE OBAVIJESTI (PIO)

nema (ažurirano 17.11.2016.g.)

SKLOPLJENI UGOVORI

Obavijest o sklopljenim ugovorima u EOJN:

 

Rijeka, 23. listopada 2014.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 23. listopada 2014. god. objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru za Dodatne usluge na izradi projektne dokumentacije i ishodovanja dozvola za izgradnju višestambenih građevina po programu POS-a te za izgradnju pristupnih ulica višestambenim građevinama po programu POS-a na području Donje Drenove.

 

Rijeka, 22. listopada 2014.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 22. listopada 2014. god. objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru za Izvođenje nepredviđenih (neugovorenih) radova na zgradnji višestambenih građevina na Donjoj Drenovi koje se grade po programu POS-a.

 

Rijeka, 22. listopada 2014.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 22. listopada 2014. god. objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru za Dodatne (neugovorene) radove na gradnji višestambene građevine na Hostovom bregu u Rijeci koja se gradi po programu POS-a.

 

Rijeka, 18. travnja 2014.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 18. travnja 2014. god. objavljena je Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora za izvođenje dodatnih (neugovorenih) radova na izgradnji višestambene građevine na Hostovom bregu u Rijeci koja se grade po programu društveno poticane stanogradnje.

 

Rijeka, 18. travnja 2014.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 18. travnja 2014. god. objavljena je Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora za izvođenje nepredviđenih radova na izgradnji višestambenih građevina na Donjoj Drenovi u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje.

 

Rijeka, 23. svibanj 2013.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 23.svibnja 2013.god. objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru za Usluge pripremnih radova projektiranja, izrade projektne dokumentacije i ishodovanja dozvola za izgradnju, energetskog certificiranja, izrade etažnih elaborata višestambenih građevina po modelu POS-a kao subvencioniranom programu stanogradnje na Martinkovcu, planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 te usluge projektantskog nadzora tijekom izvođenja radova- Dodatne usluge.

 

Rijeka, 22. svibanj 2013.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 22. svibnja 2013. objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru za Uslugu stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova gradnje višestambene građevine na Hostovom bregu u Rijeci koja se gradi po programu društveno poticane stanogradnje te usluge Koordinatora II.

 

Rijeka, 21. studeni 2012.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 21.studenog 2012.god. objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru o Izvođenju radova gradnje višestambene građevine na Hostovom bregu u Rijeci koja se gradi po programu društveno poticane stanogradnje.

 

Rijeka, 18. rujan 2012.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 18.9.2012.god. objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru o Izvođenju radova gradnje višestambenih građevina planskih oznaka S-1, S-2, S-3 i S-4 na Donjoj Drenovi u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnji.

 

Rijeka, 17. travnja 2012.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 14. travnja 2012.god. objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru (male vrijednosti) za Usluge stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova gradnje višestambenih građevina planskih oznaka S-1, S-2, S-3 i S-4 na Donjoj Drenovi u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje.

 

Rijeka, 07. veljače 2011.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 07. veljače 2011.god. objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru za Usluge pripremnih radova projektiranja, izrade projektne dokumentacije i ishodovanja dozvola za izgradnju, energetskog certificiranja, izrade etažnih elaborata višestambenih građevina po modelu POS-a kao subvencioniranom programu stanogradnje na Martinkovcu, planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 te usluge projektantskog nadzora tijekom izvođenja radova.

 

Rijeka, 07. veljače 2011.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 07. veljače 2011.god. objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru za Izradu projektne dokumentacije i ishodovanje dozvola za izgradnju višestambenih građevina po programu POS-a te za izgradnju pristupnih ulica višestambenim građevinama po programu POS-a na području Donje Drenove i usluge projektantskog nadzora.

 

Rijeka, 03. kolovoza 2010.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 03. kolovoza 2010.god. objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru za Izgradnju višestambenih građevina 3P, 4P, 5P i 6P na Rujevici u Rijeci (Rujevica II. faza) – naknadni radovi.

 

Rijeka, 16. veljače 2010.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 16. veljače 2010.god. objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru (male vrijednosti) za Izradu idejnih projekata i ishodovanje lokacijskih dozvola višestambenih građevina na Drenovi u Rijeci, a sve sukladno DPU višestambenih građevina po programu POS-a na Donjoj Drenovi.

 

Rijeka, 19. svibnja 2009.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 19. svibnja 2009.god. objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru (male vrijednosti) za Ponudu kreditiranja kupnje stana i garaža fizičkih osoba prema odredbama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji.

 

Rijeka, 05. veljače 2009.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 05. veljače 2009.god. objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru za Izgradnju stambeno poslovnih građevina na Rujevici I. faza u Rijeci - naknadni radovi.

 

Rijeka, 04. veljače 2009.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 04. veljače 2009.god. objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru za Nabavu usluge stručnog i obračunskog nadzora.

 

Rijeka, 04. veljače 2009.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 04. veljače 2009.god. objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru za Izgradnju višestambenih građevina 3P, 4P, 5P i 6P na Rujevici u Rijeci.

OBJAVE U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE

Objave u Narodnim novinama o natječajima Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u lijevom izborniku kliknite na  "Tražilica objava - Jednostavna" i u rubrici Objavljeni dokumenti, u polje Tražilica upišite pod Naručitelj:  Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, kako biste dobili popis svih objavljenih natječaja. Naziv naručitelja, internet adresa, referentni CPV brojevi sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave