OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU - POS MARTINKOVAC

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Izgradnja višestambenih zgrada s izradom projektne dokumentacije na Martinkovcu u Rijeci koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje (POS Martinkovac I. faza)

Naručitelj, Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke obavještava sve zainteresirane gospodarske subjekte da kreće prethodno savjetovanje  prije pokretanja postupka javne nabave male vrijednosti „Izgradnja višestambenih zgrada s izradom projektne dokumentacije na Martinkovcu u Rijeci koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje (POS Martinkovac I. faza)“ (evidencijski broj nabave -  03/2020).

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Naručitelj dana 13. srpnja 2020. godine stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava Dokumentaciju o nabavi i priloge dokumentaciji.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima će trajati do 20.07.2020. godine, a objavljeno je na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ pod izbornikom PRETHODNA SAVJETOVANJA s datumom objave 13.07.2020.).

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju putem Elektroničkog oglasnika (EOJN RH)

Po isteku roka, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, koje će objaviti na na stranicama EOJN -  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ i svojim internetskim stranicama www.apos.hr .

Projekt POS Martinkovac I.faza odnosi se na izgradnju 90 stanova po programu društveno poticane stanogradnje na Martinkovcu u Rijeci.