Poziv za dostavu ponuda - Usluga obavljanja računovodstvenih poslova po pravilima računovodstva proračunskih korisnika (za razdoblje od 01.01.2019. - 31.12.2019. g.)