29.03.2021.

Produljen rok važenja osnovne i dopunske liste reda prvenstva za kupnju stana po modelu POS-a

Važeća Lista prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje utvrđena je 3. srpnja 2013. godine. Osobama uvrštenim na navedenu Listu nuđeni su stanovi koji su izgrađeni na lokacijama POS Donja Drenova i POS Hostov breg. S obzirom na to da je tek svaki peti potencijalni kupac realizirao kupnju stana putem Liste, a u pripremi je bio slijedeći projekt (POS Martinkovac) pokazala se potreba za formiranjem Dopunske liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje. S obzirom na to da velik broj kupaca s Liste prvenstva, a posebice s Dopunske liste nije realizirao kupnju stana, liste su produžavane još četiri puta. Posljednji put rok je produžen za dvije godine, odnosno do 3. srpnja 2021. godine.

Trenutno se na osnovnoj listi prvenstva nalazi 305 osoba, a na dopunskoj listi 402 osobe koje nisu realizirale kupnju stana, dakle sveukupno 707 potencijalnih kupaca stanova.

Cjelokupni članak dostupan je na poveznici.