Projekti Projekti

Agencija u svom programu priprema i vodi tri projekta izgradnje stanova po modelu društveno poticane stanogradnje i to projekt POS Drenova, POS Martinkovac i POS Hostov breg, a kontinuirano se radi na analizi podobnosti te pripremi i drugih mogućih lokacija na području Grada Rijeke, kao što je primjerice Škurinjsko plase.

POS Martinkovac

Projekt POS Martinkovac uključuje gradnju dvije višestambene građevine planskih oznaka DP-5 i DP-7 sa ukupno 92 stana s pristupnim putovima, parkirnim mjestima, garažom od 20 parkirnih mjesta te uređenjem okoliša na parcelama.

Lokacija zahvata nalazi se u gradu Rijeci, na jugoistočnom dijelu naselja Martinkovac smještenog na zapadnom dijelu grada Rijeke, između zaobilaznice na jugu i ceste Rijeka – Kastav (D-304) na sjeveru.

Površina građevnih čestica iznosi 6.095 m2, a ukupna neto stambena površina 5.658,51 m2. Predvidiva cijena stana je 8.400,00 kn/m2 neto korisne površine. Cijena uključuje: stan (uključujući loggiu i terase) i pripatke stanu (spremište, jedno vanjsko parkirno mjesto za svaki stan te po jedno dodatno garažno parkirno mjesto za stanove veće od 60 m2).

Ukupna vrijednost investicije je procijenjena na oko 47 milijuna kuna.

U tijeku je imovinsko-pravna priprema te izrada projektne dokumentacije za koju je zaduženo poduzeće CAPITAL ING d.o.o. Zagreb.

POS Hostov breg

Projektom POS Hostov breg izgrađena je višestambena građevina s ukupno 95 stanova (11 garsonijera, 34 jednosobna, 41 dvosoban i 9 trosobnih), koja je podijeljena u pet zasebnih ulaza. Građevina se nalazi na čestici površine 7.375 m2, a ukupna neto stambena površina iznosi 6.629,56 m2. Vrijednost investicije je 47.841.385,67 kn, a cijene stanova se kreću od 6.625,19 kn do 7.600,00 kn, ovisno o površini stana. Radove projektiranja i izgradnje višestambene građevine na Hostovom bregu uključujući radove na uređenju okoliša te izgradnji internih prometnica i parkirnih mjesta s pripadajućom infrastrukturom, obavljanje projektantskog nadzora nad gradnjom, provođenje energetskog certificiranja, provođenje postupka etažiranja u zemljišnim knjigama ugovorila je zajednica ponuditelja: RADNIK d.d., Križevci (izvođenje radova), DE FINNI d.o.o. Pula (projektiranje – glavni projektant Davor Matika, dipl.ing.arh.), Geo biro d.o.o. Pula (geodetski poslovi) i Kašik d.o.o. Križevci (zaštita na radu). Stručni i obračunski nadzor nad izvođenjem radova, uključivo uslugu Koordinatora II obavljala je tvrtka EKO-PLAN d.o.o. Zagreb, - glavni nadzorni inženjer je Davor Plenković, dipl.ing.građ.

Gradnja je započela 7. svibnja 2013. godine, a ključevi stanova su uručeni stanarima 23. prosinca 2014. godine.

POS Drenova

Projekt POS Drenova uključuje gradnju četiri višestambene građevine s ukupno 80 stanova (36 jednosobnih, 28 dvosobnih i 16 trosobnih) s pristupnim putovima i parkirnim mjestima te uređenjem okolnog zelenila. Vrijednost investicije je 42.194.359,38 kn s porezom na dodanu vrijednost, neto površina stambenog prostora iznosi 5.027,05 m2, površina građevnih parcela je 7.161 m2, a konačna cijena stana po m2 iznosi 8.393,47 kn. Autorica idejnog rješenja je Zorana Skorup, glavni projektant je Siniša Glušica, izvođač radova je Novotehna d.d. Rijeka, a stručni i obračunski nadzor nad gradnjom obavlja Fluming d.o.o. Rijeka.

Gradnja je započela 17.09.2012. godine a primopredaja stanova je izvršena 22.05.2014. godine.