POS Hostov Breg POS Hostov Breg

O PROJEKTU:

 

Projekt POS Hostov breg realiziran je u prosincu 2014. godine dovršetkom izgradnje višestambene građevine sa 95 stanova s pristupnim putovima i parkirnim mjestima te uređenjem okoliša. Prostorne mogućnosti izgradnje na ovoj lokaciji, njezina organizacija i kapacitiranje istraženi su Studijom višestambene izgradnje po modelu POS-a na Hostovom bregu u Rijeci koju je izradila tvrtka Dražul Glušica arhitekti d.o.o., a u koordinaciji Odjela gradske uprave Grada Rijeke za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

Lokacija građevine je smještena na Gornjem Zametu na području Hostovog brega između Ulice Bogomira Ćikovića Marčeva sa sjeverne strane (koja vodi prema Pehlinu), Ulice Zametskog korena sa zapadne strane (tangira ulicu u manjem dijelu) te županijske prometnice Ž-5025 koja od čvora Rujevica na gradskoj autocesti vodi prema Viškovu i sjeverozapadnim dijelovima prigradskog područja (Pehlin i Gornji Zamet), a površina čestice iznosi 7.375 m2.

Građevina ima pet zasebnih ulaza (lamela) te se sastoji od 11 garsonijera (38,33 m2 – 44,12 m2), 34 jednosobna (48,52 m2 – 55,20 m2), 41 dvosobnog (75,97 m2 – 91,35 m2) i 9 trosobnih stanova (95,66 m2 – 139,75 m2) ukupne neto korisne površine 6.629,56 m2.

Cijena kvadratnog metra stana iznosi od 6.625,19 kn do 7.600,00 kn, ovisno o površini stana.

Radove projektiranja i izgradnje višestambene građevine uključujući radove na uređenju okoliša te izgradnji internih prometnica i parkirnih mjesta s pripadajućom infrastrukturom, obavljanje projektantskog nadzora nad gradnjom, provođenje energetskog certificiranja, provođenje postupka etažiranja u zemljišnim knjigama ugovorila je zajednica ponuditelja: RADNIK d.d., Križevci (izvođenje radova), DE FINNI d.o.o. Pula (projektiranje – glavni projektant Davor Matika, dipl.ing.arh.), Geo biro d.o.o. Pula (geodetski poslovi) i Kašik d.o.o. Križevci (zaštita na radu). Stručni i obračunski nadzor nad izvođenjem radova, uključivo uslugu Koordinatora II obavljala je tvrtka EKO-PLAN d.o.o. Zagreb - glavni nadzorni inženjer je Davor Plenković, dipl.ing.građ.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 47.841.385,67 kn s porezom na dodanu vrijednost.

Gradnja je započela 7. svibnja 2013. godine, a ključevi stanova su uručeni stanarima 23. prosinca 2014. godine.

POTPISIVANJE KONAČNIH UGOVORA - HOSTOV BREG

19. prosinca 2014. godine s počekom u 08:20 h održati će se potpisivanje konačnih Ugovora za kupce stanova na Hostovom bregu koje prethodi primopredaji ključeva 23. prosinca 2014.g.

Napominjemo da raspored nije izmjenjiv i da je obvezna prisutnost bračnog druga i svih sudužnika (ukoliko postoje) kako bi se ugovori i ostala popratna dokumentacija mogla solemnizirati  i ovjeriti kod javnog bilježnika, SUKLADNO ČEMU SE MORAJU PRIPREMITI ODREĐENA NOVČANA SREDSTVA.

Podsjećamo da je sa sobom potrebno donijeti:

-          Osobnu iskaznicu (svi potpisnici) ili presliku domovnice (kupci)

-          Jednu opću uplatnicu sa tri kopije

-          Bjanko zadužnicu/e za kupca/e i sve sudužnike (kupiti u Narodnim novinama)

-          Višegodišnju policu osiguranja sklopljenu na razdoblje otplate do otplate kredita vinkuliranu u korist banke i APOS-a (u dogovoru s poslovnom bankom - može i nakon sklapanja ugovora)

 

POS HOSTOV BREG - SPREMIŠTA I PARKINZI

Objavljenim katalogom stanova bila su definirana i parkirna mjesta kao pripatci stanu.

Konačnim definiranjem uređenja okoliša i izgradnje parkirnih mjesta došlo je do izmjene u raspodjeli parkirnih mjesta. Kod navedenog pazilo se da parkirna mjesta budu u blizini ulaza kojima pripadaju.

Na sljedećoj poveznici nalazi se popis stanova sa pripadajućim spremištima i parkirnim mjestima.

Poveznica na shemu parkirnih mjesta

PRVI PREGLED STANA - HOSTOV BREG

Dana 13.12.2014. u terminima od 10:00 h i 12:00 h održati će se prvi pregled stanova na Hostovom bregu.

Molimo kupce da se pridržavaju rasporeda pregleda jer isti nije moguće mijenjati.

1. grupa u 10:00h 

2. grupa u 12:00h

HODOGRAM AKTIVNOSTI - HOSTOV BREG

Na sljedećoj poveznici  dane su informacije o datumima pregleda stanova, potpisivanja konačnih Ugovora i useljenja.

Navedeni dopis poslan je i poštom svim kupcima stanova na lokaciji POS Hostov breg.

ENERGETSKA KLASA A - HOSTOV BREG

Stambena zgrada POS Hostov breg dobila je energetski certifikat energetskog razreda A što predstavlja visok razred energetske ucinkovitosti. Sam certifikat omogućuje kupcu uvid u kvalitetu gradnje sa stajališta potrošnje energije. Što je viši energetski razred objekta u kojem se boravi manji su toplinski gubici, što znači da se manje energije troši za zagrijavanje ili hlađenje stambenog prostora.

OBILAZAK GRADILIŠTA SA GRADONAČELNIKOM 19.03.2014.

Gradonačelnik Obersnel sa suradnicima obišao je gradilište POS-ovih stanova na Hostovom bregu čija je izgradnja započela 2013. godine, a završetak radova predviđen za kraj rujna 2014. godine.

Kako je tijekom obilaska gradilišta istaknuo ravnatelj Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke Vladimir Benac, do sada je izvedeno 40% od ukupno ugovorene količine radova. Pregradni zidovi su izvedeni u dvije dilatacije kompletno, izveden je temeljni razvod odvodnje oborinske i sanitarno potrošne vode, a hidroizolacija i elektroinstalacija prate izvedbu konstrukcije.

Valja istaći da početna kalkulativna cijena kvadratnog metra iznosi 7.600 kuna (oko 1.000 EUR), pri čemu je cijena stana obrnuto proporcionalna njegovoj kvadraturi, odnosno što je kvadratura stana veća - cijena je manja. Tako, primjerice, za stan površine od oko 140 m2 kalkulativna cijena iznosi oko 870 EUR/m2. Prosječna cijena metra kvadratnog iznosi oko 7.200 kuna, a konačna cijena utvrdit će se po okončanom obračunu svih troškova izgradnje. Useljenje stanara očekuje se do kraja tekuće godine po dovršetku gradnje objekta i ishođenju uporabne dozvole.

Prizemlje, odnosno suteren pojedine vertikale, prilagođeni su kotama postojećeg terena čime se postigla različita katnost. Na svakoj etaži projektom su predviđena 4 stana, osim na posljednjim etažama gdje se zbog stepenastog oblika građevine pojavljuje manji broj stanova. Tipičnu etažu čini sjeverni dvosobni veći stan te zapadni jednosobni veći stan, južni dvosobni manji stan i manji jednosobni stan na istočnoj strani. Taj se koncept mijenja u zadnjim etažama na kojima se pojavljuju trosobni stanovi s većim krovnim terasama.

Građevina ima ukupno 95 stanova i to: 11 garsonijera površine od 38,33 do 44,12 m2, 34 jednosobna stana površine od 48,52 do 55,20 m2, 41 dvosobni stan površine od 77,28 do 91,35 m2, i 9 trosobnih stanova površine od 95,66 do 139,75 m2.

U prizemnim etažama pored ulaza u građevinu smještena su spremišta stanova, prostorije za smještaj bicikla, prostor za čistačicu stubišta i dizalo, kao i natkriveno parkiralište s pristupnom prometnicom, a sve kako bi građevina u prizemnom dijelu bila prozračna i otvorena. Unutar građevinske parcele osigurano je 147 parkirnih mjesta, zelene površine i dječja igrališta. Građevina je projektirana tako da postigne najvišu, A kategoriju energetske učinkovitosti. U svim stanovima predviđeno je etažno plinsko grijanje s radijatorima te priprema sanitarne potrošne tople vode. Dimnjaci za alternativni način grijanja predviđeni su u svim prostorima dnevnog boravka. Hlađenje prostora dnevnog boravka predviđeno je putem "split" uređaja, opremljenih vanjskom i unutarnjom jedinicom za svaku od stambenih jedinica zasebno, tako da će svaki stan imati ugrađenu klimu.

Gradonačelnik Obersnel je kazao kako je kroz APN i APOS Grada Rijeke po modelu POS-a do sada izgrađeno ukupno 411 stanova; i to na Škurinjama, Srdočima i Rujevici. Vrlo brzo uslijedit će i primopredaja ključeva stanarima na Drenovi gdje su već dovršeni objekti sa 80 stanova, a za koje se upravo uređuje okoliš.

Budući da u Rijeci vlada veliko zanimanje za kupnju stana po modelu društveno poticane stanogradnje, Grad Rijeka priprema i druge lokacije, poput Martinkovca, gdje je predviđena gradnja dviju višestambenih građevina s ukupno 100-tinjak stanova. Gradonačelnik je naglasio kako je, što se tiče Martinkovca, riječ o zahtjevnijoj lokaciji za koju treba izgraditi veću infrastrukturu, budući da praktički nije riječ samo o izgradnji POS-ovih stanova, već uređenju infrastrukture budućeg naselja, pa se kalkulira s time da i privatni investitor bude spreman ući u taj projekt, kako bi troškovi bili manji. Ukupna vrijednost te investicije iznosi preko 63 milijuna kuna, a trenutno je u tijeku izrada projektne dokumentacije. Ulaganje Grada Rijeke u tri aktualna projekta (POS Donja Drenova, POS Hostov breg i POS Martinkovac) iznosi oko 20 milijuna kuna. Gradonačelnik je istaknuo kako s obzirom na okolnosti u kojima živimo, sigurnost i kvalitetu izgradnje, kamate i uvjete poslovnih banaka, stanovi POS-a čiju izgradnju potiče Grad Rijeka imaju više nego povoljnu cijenu, što samo potvrđuje da je cijena metra kvadratnog na tržištu koja je do prije godinu dvije iznosila između 1700 i 2000 eura bila nerealna.

Uz Agenciju za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i Grad Rijeku, izgradnju stanova prate i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama iz Zagreba te četiri poslovne banke: Erste & Steiermarkische banka d.d., PBZ d.d., Splitska banka d.d., Karlovačka bankna d.d. kao i HPB-Stambena štedionica d.d. Projekt jer izradila iz DE FINNI d.o.o iz Pule, glavni izvođač radova je RADNIK d.d. iz Križevaca, a nadzor gradnje vrši EKO-PLAN d.o.o. iz Zagreba.

Poveznice:

http://www.rijeka.hr/95StanovaPOSa

http://www.novilist.hr/Vijesti/Rijeka/Useljenje-u-stanove-na-Hostovu-bregu-do-kraja-2014.

http://www.kanal-ri.hr/internet-tv.asp Dnevnik 19.03.2014.

PROJEKT POS HOSTOV BREG - PROMJENA KVADRATURE

Tijekom siječnja 2014. godine izvršena je manja promjena u površinama stanova na lokaciji Hostov breg zbog izmjena u načinu gradnje, promjena u instalacijama i instalacijskim blokovima, kao i manjim korekcijama površina spremišta. Za sve navedeno u tijeku je ishođenje izmjena i dopuna rješenja o građenju.

PROJEKT POS HOSTOV BREG - OBAVIJEST

Dana 24. siječnja 2014. godine Gradonačelnik Grada Rijeke donio je Odluku o dopuni Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje.

Slijedom navedenog, u slučaju kada Agencija raspolaže stanom za koji na Listi prvenstva nema podnositelja zahtjeva kojima je raspoloživi stan odgovarajući u odnosu na broj članova obiteljskog domaćinstva, kupnja raspoloživog stana omogućiti će se onom podnositelju zahtjeva koji je uvršten na Listu prvenstva i zainteresiran je za kupnju takvog stana, bez obzira na broj članova njegova obiteljskog domaćinstva, uvažavajući red prvenstva na Listi prvenstva.

PREZENTACIJA PROJEKTA HOSTOV BREG

Dana 29.11.2013. godine u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, Korzo 16, održana je prezentacija projekta Hostov breg.

Na prezentaciji su predstavljeni detalji projekta, vizualizacije, cijene stanova i načini plaćanja. Na istoj su sudjelovale i 4 banke, te jedna stambena štedionica koje su prezentirale uvjete financiranja kupnje stana po modelu POS-a, a s kojima je Agencija prethodno sklopila Sporazum o poslovnoj suradnji.

Na poziv Agencije oko 140 potencijalnih kupaca s Liste reda prvenstva za kupnju stana po modelu POS-a prisustvovalo je prezentaciji projekta.

INFORMACIJA

7. svibnja ove godine započela je izgradnja 95 stanova, a gradi se temeljem Rješenja za građenje, KLASA: UP/I-361-03/13-08/1, URBROJ: 2170/01-13-02-13-34/VL od 19. travnja 2013. godine. Gradnja će trajati oko godinu dana nakon čega slijedi tehnički pregled i ishodovanje uporabne dozvole te se prva useljenja očekuju tijekom jeseni 2014. godine.

Gradi se na čestici površine oko 7.375 m2, a predviđena je izgradnja građevine s pet zasebnih ulaza (lamela), s pasažima i kolnim prolazima te natkrivenim parkirnim mjestima.

U prizemnim dijelovima zgrade nisu predviđeni stambeni prostori, izuzev pete,  južne lamele, i to zbog konfiguracije terena. U prizemnim etažama građevina, pored ulaza, bit će smještena spremišta stanova odnosno prostorije za smještaj bicikla, prostor za čistačicu stubišta, dizalo te natkriveno parkiralište s pristupnom prometnicom.

Građevina prati blago položeni teren od sjevera prema jugu i što se tiče katnosti ima stepenastu siluetu i to:

  • P+3 – P+4 za prvu lamelu,
  • P+6 – P+7 za drugu lamelu,
  • P+4 – P+5 za treću lamelu,
  • P+4 – P+6 za četvrtu lamelu,
  • suteren, P+2 suteren, P+4 za petu lamelu.

 

U svakom od ulaza – lameli, predviđena su po 4 stana po etaži, izuzev na posljednjim etažama gdje će zbog stepenastog oblika građevine biti manji broj stanova.

Osnovnu karakterističnu etažu čini sjeverni dvosobni veći stan te zapadni jednosobni veći stan, južni dvosobni manji stan i manji jednosobni stan na istočnoj strani. Taj se koncept mijenja u zadnjim etažama na kojima će biti trosobni stanovi s većim krovnim terasama.  

Svi stanovi, izuzev stanova na zadnjim etažama, imati će lođe s jugozapadnom odnosno jugoistočnom orijentacijom.

U svim ulazima (lamelama) predviđena su dizala i pristupi do stanova prilagođeni za osobe s invaliditetom. Na građevini su predviđeni ravni krovovi na kojima su jednim dijelom smještene terase.

U konstruktivnom smislu objekt je koncipiran nosivo s armiranobetonskim elementima (stupovi, zidovi, međukatne i krovne konstrukcije). Preostali dio fasadnih i pregradnih zidova planiran je od opeke, prirodnog materijala bolje toplinske učinkovitosti.

Građevina je projektirana tako da postigne najvišu, A kategoriju energetske učinkovitosti i to kroz bitne elemente za postizanje navedene kategorije, a to su "demit" fasada debljine 10 cm, toplinske izolacije krovova debljine 10 + 2 cm, izolacije stubišta prema stanovima, prozori s termopan staklima ispunjenim argonom što omogućuje visoki koeficijent toplinske otpornosti.

U svim stanovima predviđeno je etažno plinsko grijanje s radijatorima te priprema sanitarne potrošne tople vode. Dimnjaci za alternativni način grijanja predviđeni su u svim prostorima dnevnog boravka. Hlađenje prostora dnevnog boravka predviđeno je putem "split" uređaja, opremljenih vanjskom i unutarnjom jedinicom za svaku od stambenih  jedinica autonomno. Plinska instalacija vodi se do plinskih trošila svakog stana, a koje sačinjavaju male plinske kotlovnice Q=18 kW i plinski kuhinjski štednjaci Q=6 kW.

U svim stanovima projektirana je antenska instalacija u dnevnom boravku, a telefonska instalacija u dnevnom boravku i dječjim sobama s mogućnošću pristupa internetu.

Na čestici je planirana kružna prometnica koja u dvije točke prolazi kroz građevinu, u 2. i 4. lameli, dok je u 3. lameli slijepa prometnica prvenstveno pješačkog karaktera s mogućnošću pristupa natkrivenim parkirnim mjestima. Samo najnužniji dio kolnih površina obraditi će se asfaltom, dok su površine parkirališta obrađena betonskim i travnatim opločnicima.

Na parceli će biti ukupno 146 parkirnih mjesta, od čega 10 parkirnih mjesta za vozila osobe s invaliditetom. Na svaka 4 parkirna mjesta predviđena je sadnja najmanje jednog stabla. Uz pješačke i kolne površine planirana je postava javne rasvjete s parkovnim rasvjetnim stupovima koji bi na pješačkim površinama omogućavali osvijetljenost od 25 lux-a.

Na jugozapadnom dijelu građevne čestice planirana je izrada i uređenje dječjeg igrališta u više dijelova. Dijelovi će biti kaskadno povezani i prilagođeni različitim dobnim uzrastima djece. Tako će na dio igrališta namijenjen predškolskoj djeci biti postavljena antitraumatska podloga.

Radove projektiranja i izgradnje višestambene građevine na Hostovom bregu uključujući radove na uređenju okoliša te izgradnji internih prometnica i parkirnih mjesta s pripadajućom infrastrukturom, obavljanje projektantskog nadzora nad gradnjom, provođenje energetskog certificiranja, provođenje postupka etažiranja u zemljišnim knjigama ugovorila je zajednica ponuditelja: RADNIK d.d., Križevci (izvođenje radova), DE FINNI d.o.o. Pula (projektiranje – glavni projektant Davor Matika, dipl.ing.arh.), Geo biro d.o.o. Pula (geodetski poslovi) i Kašik d.o.o. Križevci (zaštita na radu) u ukupnom iznosu od 32.282.375,00 kn (sa PDV-om).

Stručni i obračunski nadzor nad izvođenjem radova gradnje višestambene građevine na Hostovom bregu u Rijeci koja se gradi po programu društveno poticane stanogradnje, uključivo uslugu Koordinatora II obavlja tvrtka EKO-PLAN d.o.o. Zagreb, - glavni nadzorni inženjer je Davor Plenković,dipl.ing.građ.