72. sjednica Upravnog vijeća

72. sjednica Upravnog vijeća

10.05.2019.
Na 72. sjednici Upravnog vijeća usvojen je Zapisnik prethodne sjednice, dana je informacija o provedbi popisa imovine i obveza Agencije na dan 31.12.2018. god., usvojen je Zapisnik o provedbi popisa imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2018. god., predložen je i usvojen godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za 2018. god. Također je dana i usvojena informacija o izrađenoj Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2017. god. te Izvještaj o provedenoj formalnoj i suštinskoj kontroli iste.