73. sjednica Upravnog vijeća

73. sjednica Upravnog vijeća

12.07.2019.

Na 73. sjednici Upravnog vijeća usvojen je Zapisnik prethodne sjednice, dan je Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za 2019. god., Prijedlog Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog gradiva, Pisana informacija o izrađenoj Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2018. god., te Izvještaj o provedenoj formalnoj i suštinskoj kontroli Izjave.