79. sjednica Upravnog Vijeća

79. sjednica Upravnog Vijeća

28.01.2021.

Na 79. sjednici usvojen je Zapisnik prethodne sjednice, dana je Informacija o Izmjeni i dopuni Odluke o stjecanju nekretnine (zemljišta) u k.o. Srdoči te sklapanju Dodatka 1. Ugovora o prijenosu prava vlasništva, Informacija o realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu u Rijeci planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje – Odluka Upravnog vijeća Agencije o prihvaćanju Dodatka I. Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje – prethodna suglasnost Upravnog vijeća za potpisivanje Dodatka I. Ugovoru te Pisana informacija o provedenom postupku javne nabave za lokaciju POS Martinkovac  - Odluka Upravnog vijeća Agencije o prihvaćanju Ugovora o javnim radovima po sistemu „ključ u ruke“ – prethodna suglasnost Upravnog vijeća za potpisivanje Ugovora.
 

3.
Informacija o realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu u Rijeci planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje

Datoteka
Informacija
Odluka