USLUGE NADZORA I KONZALTINGA NAD IZVOĐENJEM GRAĐEVINSKIH RADOVA NA IZGRADNJI VIŠESTAMBENIH ZGRADA NA MARTINKOVCU U RIJECI KOJE SE GRADE PO MODELU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke dana 27.05.2021. pokrenula je postupak jednostavne nabave za usluge nadzora i konzaltinga nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji višestambenih zgrada na Martinkovcu u Rijeci koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje, evidencijski broj nabave 4-2021.
 
Ovim putem, sukladno članku 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga od (Broj: IZ-4825-A) objavljuje se Javni poziv za prikupljanje ponuda zainteresiranih gospodarskih subjekata koji možete preuzeti OVDJE.