Istaknute novosti

19.04.2021.
Na temelju čl. 24. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18 i 66/19) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke raspisuje:

 

29.03.2021.

Važeća Lista prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje utvrđena je 3. srpnja 2013. godine. Osobama uvrštenim na navedenu Listu nuđeni su stanovi koji su izgrađeni na lokacijama POS Donja Drenova i POS Hostov breg. S obzirom na to da je tek svaki peti potencijalni kupac realizirao kupnju stana putem Liste, a u pripremi je bio slijedeći projekt (POS Martinkovac) pokazala se potreba za formiranjem Dopunske liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje.

10.03.2021.

Dana 10.02.2021. godine potpisan je Ugovor o javnoj nabavi za izgradnju višestambenih objekata na Martinkovcu sa izradom projektne dokumentacije po modelu društveno poticane stanogradnje (POS Martinkovac I.faza), između Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i tvrtke VG5 d.o.o. Rok za izgradnju stanova je kraj 2022.godine.

10.03.2021.

Stanovi će se prodavati po postojećoj listi prvenstva Grada Rijeke. Svi zainteresirani građani tj. potencijalni kupci stanova koji nisu na postojećoj listi prvenstva (osnovnoj i dopunskoj) morati će pričekati izradu nove liste, što za sada nije u planu za ovaj projekt. Nova lista će se izraditi ako na postojećoj ne bude dovoljno zainteresiranih kupaca.
 
Procedura kupnje stanova na Martinkovcu prema koracima:

1. Poziv potencijalnim kupcima s Liste reda prvenstva na konzultacije radi kupnje stana

10.02.2021.

Dana 10.02.2021. godine potpisani su Ugovori između Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke kojim se reguliraju prava i obveze Grada i Agencije, te Ugovor o javnoj nabavi za izgradnju višestambenih objekata na Martinkovcu i izradu projektne dokumentacije po modelu društveno poticane stanogradnje – POS Martinkovac između Agencije i tvrtke VG5 d.o.o., vrijedan ukupno 49.141.258,79 kuna.
Cjelokupni članak možete pročitati ovdje.

21.07.2020.

Naručitelj Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke je dana 21.07.2020. godine objavila otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: ''Izgradnja višestambenih zgrada s izradom projektne dokumentacije na Martinkovcu u Rijeci koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje (POS Martinkovac I. faza)'', evidencijski broj nabave: 03-2020.
 

14.07.2020.

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Izgradnja višestambenih zgrada s izradom projektne dokumentacije na Martinkovcu u Rijeci koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje (POS Martinkovac I. faza)

19.06.2020.
Na temelju čl. 24. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18 i 66/19) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke raspisuje:

 

01.07.2019.

Obavijest poslovnim subjektima Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke o obvezi izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi, od 1. srpnja 2019. godine:

Agencija obavještava sve poslovne subjekte koji joj šalju račune da od 1.7.2019. godine neće biti u mogućnosti zaprimati i obraditi račune koji nisu izdani sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/2018; u daljnjem tekstu Zakon).

04.06.2019.

Lista reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje te Dopunska lista produžene su na rok od slijedeće dvije godine, odnosno do 3. srpnja 2021. godine.
Poveznica na sadržaj

07.09.2018.
Projekt je započeo u ožujku 2018. godine, a završen je u rujnu 2018. godine. Provedenim istraživanjem zaključuje se da se numeričkim modeliranjem stanja zraka unutar zatvorenih stambenih prostora može projektiranje novih zgrada više prilagoditi čovjeku i njegovim aktivnostima.
27.06.2018.
U Narodnim novinama br. 57/2018 od 27.06.2018 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. lipnja 2018. godine.
30.04.2018.
Tijekom ožujka i travnja 2018. godine u 4 stambene jedinice, postavljeno je sveukupno 20 mjerača temperature i vlage, odnosno po pet mjerača u svakoj stambenoj jedinici. Na izabranim nekretninama utvrđene su pozicije (dnevni boravak, kuhinja, kupaona, spavaća soba) na kojima su se kontinuirano tijekom 42 dana prikupljali podaci. Također, svakih 7 dana prilikom prikupljanja podataka s mjernih instrumenata napravljen je vizualni pregled stambene jedinice. Po završetku prikupljanja podataka na stambenim jedinicama, a prije početka matematičkog modeliranja, prikupljeni su hidrometeorološki podaci s lokalne hidrometeorološke postaje za ukupno vrijeme prikupljanja podataka
 
22.12.2017.
22.12.2017.

Stranice