06.09.2018.

Denis Šulina - nova ravnateljica APOS-a

 
Upravno vijeće Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, na svojoj 68. sjednici održanoj dana 06.09.2018. godine većinom glasova donijelo je Odluku o razrješenju g. Vladimira Benca i imenovanju gđe Denis Šulina vršiteljicom dužnosti ravnatelja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke s danom 12.09.2018. godine na vrijeme do imenovanja novog ravnatelja/ice Agencije po prethodno provedenom javnom natječaju, a najduže na godinu dana, sve sukladno članku 23. Statuta Agencije. Natječaj za izbor novog ravnatelja Agencije raspisat će se u roku 90 dana.

 

Gospodin Vladimir Benac, dipl. oec., imenovan je vršiteljem dužnosti ravnatelja Agencije po isteku redovnog četverogodišnjeg mandata Odlukom Upravnog vijeća od 01.09.2017. godine na vrijeme do raspisivanja javnog natječaja za izbor ravnatelja, a najduže na godinu dana. Gospođa Denis Šulina, dipl. iur., dugogodišnja je ravnateljica Direkcije za upravljanje objektima stabmene namjene, a trenutno obavlja službu Pročelnice Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom Grada Rijeke. Primopredaja dužnosti izvršit će se dana 12.09.2018.godine.