Financijski izvještaj Agencije za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

Sukladno Zakonu o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) te Pravilniku o financijskom izvještavanju o proračunskom računovodstvu (NN broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 i 126/19) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke izradila je Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine.