17.02.2023.

Informacija za kupce stanova na lokaciji POS Martinkovac I. faza - prvi pregled stanova

Obavještavamo kupce stanova na lokaciji POS Martinkovac I. faza da će se u srijedu, 22.02.2023.g. održati prvi pregled stanova.
 
Pregled će biti organiziran u tri termina prema sljedećem rasporedu:

             1. grupa u 9:00 sati – zgrada Dp-5, stanovi od 1 do 30 (gornja zapadna zgrada),
             2. grupa u 10:00 sati – zgrada Dp-5, stanovi od 31 do 60 (gornja istočna zgrada),
             3. grupa u 11:00 sati – zgrada Dp-7, stanovi od 1 do 30 (donja zgrada).
 
Oznaka zgrade i broj stana navedeni su u Predugovoru o kupoprodaji nekretnine.
 
Molimo kupce da se pridržavaju rasporeda jer isti nije moguće mijenjati.