PRAVILNICI, PLANOVI I REGISTRI

Plan nabave

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. možete preuzeti ovdje (.pdf)
Plan nabave za 2023. možete preuzeti ovdje (.pdf)
II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. možete preuzeti ovdje (.pdf)
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. možete preuzeti ovdje (.pdf)
Plan nabave za 2022. možete preuzeti ovdje (.pdf)
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. možete preuzeti ovdje (.pdf)
Plan nabave za 2021. možete preuzeti ovdje (.pdf)
III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. možete preuzeti ovdje (.pdf)
II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. možete preuzeti ovdje
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. možete preuzeti ovdje
Plan nabave za 2020. godinu možete preuzeti ovdje
IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu možete preuzeti ovdje
III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu možete preuzeti ovdje
II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. možete preuzeti ovdje
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. možete preuzeti ovdje
Plan nabave za 2019. možete preuzeti ovdje

Registar ugovora

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma:
Registar ugovora možete preuzeti ovdje
Registar ugovora (iz Elektroničkog oglasnika) možete preuzeti ovdje
 

Pravilnik

Važeći Pravilnik o jednostavnoj nabavi Agencije možete preuzeti ovdje

POSTUPCI JAVNE NABAVE

Postupanje Agencije u nabavi radova, roba ili usluga regulirano je Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/2016) i Pravilnikom o jednostavnoj nabavi Agencije. Na internetskim stranicama Agencije, posebno se objavljuju sve objave u prethodnim savjetovanjaima sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, objave u postupcima javne nabave velike vrijednosti, objave u postupcima javne nabave male vrijednosti, objave u postupcima jednostavne nabave, objave u registru ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, objave u planu nabave, objave o sukobu interesa i dr. Profil Agencije kao javnog naručitelja je: Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, Titov trg 3, 51000 Rijeka, OIB: 33196059754, MBS: 040226441, MB: 02052270, MBPO: HR33196059754. Telefon: 051/209-267. Glavna adresa naručitelja (URL): www.apos.hr
 

Sprječavanje sukoba interesa

U cilju sprječavanja sukoba interesa, Agencija je kao i svi javni naručitelji obavezna objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa. Sukob interesa definiran je u člancima od 75. do 83. Zakona. Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016 i 114/22) objavljuje se Izjava o postojanju sukoba interesa.

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Agencija je prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova (male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, dužna provesti postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana, sve temeljem članka 198. stavka 3. Zakona. Svrha prethodnog savjetovanje jest pružiti zaintersiranim gospodarskim subjektima osnovne informacije o predstojećim nabavama, uključivo opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude, i posebne uvjete za izvršenje ugovora te im omogućiti davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta, sve u cilju što kvalitetnije provedbe samog postupka i odabira najbolje ponude, ali i poštivanje načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti postupaka. Nakon svakog provedenog savjetovanja, sve zaprimljene primjedbe i prijedlozi razmatraju se i objavljuju u Izvješću o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima.

Postupci javne nabave velike vrijednosti

Postupci javne nabave velike vrijednosti provode se sukladno odredbama Zakona u slučajevima kada je procijenjena vrijednost predmeta nabave (radova, doba ili usluga koje se nabavljaju) veća od vrijednosti utvrđene "europskim pragovima", koje Uredbom utvrđuje Europska Komisija, u pravilu svake dvije godine. Trenutno su u primjeni vrijednosti EU pragova donesene 1.siječnja 2016. godine. Sve objave javne nabave velike vrijednosti objavljuju se na internetskim stranicama Agencije te od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske i u Službenom listu Europske unije, TED – Tender Electronic Daily.

Postupci javne nabave male vrijednosti

Postupci javne nabave male vrijednosti provode se sukladno odredbama Zakona u slučajevima kada je procijenjena vrijednost predmeta nabave (radova, doba ili usluga koje se nabavljaju) niža od vrijednosti utvrđene "europskim pragovima", a viša od 500.000,00 kn za nabavu radova, odnosno viša od 200.000,00 kn za nabavu roba i usluga. Sve objave javne nabave male vrijednosti objavljuju se na internetskim stranicama Agencije te u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Postupci jednostavne nabave

Postupci jednostavne nabave provode se sukladno odredbama Pravilnika u slučajevima kada je procijenjena vrijednost predmeta nabave (radova, doba ili usluga koje se nabavljaju) niža od 500.000,00 kn za nabavu radova, odnosno niža od 200.000,00 kn za nabavu roba i usluga. Sve objave jednostavne javne nabave objavljuju se na internetskim stranicama Agencije.