JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KUPNJU STANA

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavio je dana 10. listopada 2014. godine Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana sukladno "Odluci o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje" radi utvrđivanja Dopunske liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje. Zahtjevi se podnose od 20. listopada 2014. g. do zaključno 22. prosinca 2014. g. putem pošte ili osobno u šalter sali Grada Rijeke, Titov trg 3 - prizemlje, šalteri broj 1 i 10 - radnim danom od 9:00 - 14:00 sati.