JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU GARAŽA NA RUJEVICI U RIJECI

Na temelju čl. 24. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13 i 26/15) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke raspisuje:
 
JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za prodaju garaža na Rujevici u Rijeci
(POS Rujevica II. faza)

 
Javni poziv možete vidjeti OVDJE.
 
Na lokaciji Rujevica II. faza Agencija raspolaže sa 16 neprodanih garaža. Garaže se nalaze u višestambenim zgradama 3P na adresi Hahlić 21, 4P na adresi Hahlić 23, 5P na adresi Hahlić 25 i 6P na adresi Hahlić 27 na Rujevici u Rijeci.

Popis neprodanih garaža:

R. br.

Zgrada

Adresa

Oznaka garaže

Površina m2

NKP m2

Cijena

1

3P

Hahlić 21

G1

13,47

9,43

77.636,08 kn

2

3P

Hahlić 21

G2

13,62

9,53

78.459,43 kn

3

3P

Hahlić 21

G3

13,67

9,57

78.788,76 kn

4

3P

Hahlić 21

G5

18,02

12,61

103.816,66 kn

5

3P

Hahlić 21

G6

17,65

12,36

101.758,43 kn

6

3P

Hahlić 21

G7

25,72

19,29

158.812,33 kn

7

4P

Hahlić 23

G2

13,62

9,53

78.459,43 kn

8

4P

Hahlić 23

G5

18,02

12,61

103.816,66 kn

9

4P

Hahlić 23

G6

17,65

12,36

101.758,43 kn

10

4P

Hahlić 23

G7

25,72

19,29

158.812,33 kn

11

4P

Hahlić 23

G8

25,89

19,42

159.882,64 kn

12

5P

Hahlić 25

G5

18,02

12,61

103.816,66 kn

13

6P

Hahlić 27

G2

13,62

9,53

78.459,43 kn

14

6P

Hahlić 27

G3

13,67

9,57

78.788,76 kn

15

6P

Hahlić 27

G5

18,02

12,61

103.816,66 kn

16

6P

Hahlić 27

G7

25,72

19,29

158.812,33 kn

Informativni letak Erste&Steiermärkische Bank d.d. za kreditiranje kupnje garaže možete preuzeti ovdje.