JAVNI POZIV ZA PRODAJU GARAŽA NA RUJEVICI

Na temelju čl. 24. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18 i 66/19) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za prodaju garaža na Rujevici u Rijeci
(POS Rujevica II. faza)

Javni poziv možete vidjeti OVDJE.
 
Na lokaciji Rujevica II. faza Agencija raspolaže sa 14 neprodanih garaža. Garaže se nalaze u višestambenim zgradama 3P na adresi Hahlić 21, 4P na adresi Hahlić 23, 5P na adresi Hahlić 25 i 6P na adresi Hahlić 27 na Rujevici u Rijeci.
Popis neprodanih garaža:
R. br. Zgrada Adresa Z. k. odjel Katastarska općina Katastarska čestica Z. k. uložak Suvlasnički dio Oznaka garaže Površina m2 Neto korisna površina m2 Početna cijena u kn Jamčevina u kn
1 3P Hahlić 21 Rijeka 999906 Plase 1142/20 4842 2 G2 13,62 9,53 78.459,43 kn 3.922,97 kn
2 3P Hahlić 21 Rijeka 999906 Plase 1142/20 4842 3 G3 13,67 9,57 78.788,76 kn 3.939,44 kn
3 3P Hahlić 21 Rijeka 999906 Plase 1142/20 4842 5 G5 18,02 12,61 103.816,66 kn 5.190,83 kn
4 3P Hahlić 21 Rijeka 999906 Plase 1142/20 4842 6 G6 17,65 12,36 101.758,43 kn 5.087,92 kn
5 3P Hahlić 21 Rijeka 999906 Plase 1142/20 4842 7 G7 25,72 19,29 158.812,33 kn 7.940,62 kn
6 4P Hahlić 23 Rijeka 999906 Plase 1142/27 4841 5 G5 18,02 12,61 103.816,66 kn 5.190,83 kn
7 4P Hahlić 23 Rijeka 999906 Plase 1142/27 4841 6 G6 17,65 12,36 101.758,43 kn 5.087,92 kn
8 4P Hahlić 23 Rijeka 999906 Plase 1142/27 4841 7 G7 25,72 19,29 158.812,33 kn 7.940,62 kn
9 5P Hahlić 25 Rijeka 999906 Plase 1142/16 4850 5 G5 18,02 12,61 103.816,66 kn 5.190,83 kn
10 6P Hahlić 27 Rijeka 999906 Plase 1142/14 4756 2 G2 13,62 9,53 78.459,43 kn 3.922,97 kn
11 6P Hahlić 27 Rijeka 999906 Plase 1142/14 4756 3 G3 13,67 9,57 78.788,76 kn 3.939,44 kn
12 6P Hahlić 27 Rijeka 999906 Plase 1142/14 4756 5 G5 18,02 12,61 103.816,66 kn 5.190,83 kn
13 6P Hahlić 27 Rijeka 999906 Plase 1142/14 4756 7 G7 25,72 19,29 158.812,33 kn 7.940,62 kn
14 6P Hahlić 27 Rijeka 999906 Plase 1142/14 4756 8 G8 25,89 19,42 159.882,64 kn 7.994,13 kn