JAVNI POZIV ZA PRODAJU GARAŽA NA RUJEVICI

Na temelju čl. 24 Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19 i 58/21), Agencija za društveno
poticanu stanogradnju Grada Rijeke raspisuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za prodaju garaža na Rujevici u Rijeci
(POS Rujevica II. faza)

Javni poziv možete vidjeti OVDJE.
 
Na lokaciji Rujevica II. faza Agencija raspolaže sa 13 neprodanih garaža. Garaže se nalaze u višestambenim zgradama 3P na adresi Hahlić 21, 4P na adresi Hahlić 23, 5P na adresi Hahlić 25 i 6P na adresi Hahlić 27 na Rujevici u Rijeci.
 
     
 

 Popis garaža koje su predmet prodaje

R. br. Zgrada Adresa Z. k. odjel Katastarska općina Katastarska čestica Z. k. uložak Suvlasnički dio Oznaka garaže Površina m2 Neto korisna površina m2 Početna cijena u kn Jamčevina u kn
1 3P Hahlić 21 Rijeka 999906 Plase 1142/20 4842 2 G2 13,62 9,53 78.459,43 kn 3.922,97 kn
2 3P Hahlić 21 Rijeka 999906 Plase 1142/20 4842 3 G3 13,67 9,57 78.788,76 kn 3.939,44 kn
3 3P Hahlić 21 Rijeka 999906 Plase 1142/20 4842 5 G5 18,02 12,61 103.816,66 kn 5.190,83 kn
4 3P Hahlić 21 Rijeka 999906 Plase 1142/20 4842 6 G6 17,65 12,36 101.758,43 kn 5.087,92 kn
5 4P Hahlić 23 Rijeka 999906 Plase 1142/27 4841 5 G5 18,02 12,61 103.816,66 kn 5.190,83 kn
6 4P Hahlić 23 Rijeka 999906 Plase 1142/27 4841 6 G6 17,65 12,36 101.758,43 kn 5.087,92 kn
7 4P Hahlić 23 Rijeka 999906 Plase 1142/27 4841 7 G7 25,72 19,29 158.812,33 kn 7.940,62 kn
8 5P Hahlić 25 Rijeka 999906 Plase 1142/16 4850 5 G5 18,02 12,61 103.816,66 kn 5.190,83 kn
9 6P Hahlić 27 Rijeka 999906 Plase 1142/14 4756 2 G2 13,62 9,53 78.459,43 kn 3.922,97 kn
10 6P Hahlić 27 Rijeka 999906 Plase 1142/14 4756 3 G3 13,67 9,57 78.788,76 kn 3.939,44 kn
11 6P Hahlić 27 Rijeka 999906 Plase 1142/14 4756 5 G5 18,02 12,61 103.816,66 kn 5.190,83 kn