JAVNI POZIVI GRAĐANIMA, FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA

Agencija kao javna ustanova i korisnik sredstava državnog proračuna i proračuna Grada Rijeke kao jedinice lokalne samouprave komunikaciju sa zainteresiranom javnošću obavlja javno putem javnih poziva. Primjerice radi se o pozivima građanima na podnošenje ponuda za kupnju neprodanih stanova i/ili garaža, pozivima na podnošenje ponuda za suradnju poslovnim bankama uključenima u program POS-a i dr.