Društveno poticana stanogradnja

Društveno poticana stanogradnja

Pregled svih zakona, pravilnika i drugih akata koji reguliraju područje društveno poticane stanogradnje

3.
Informacija o realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu u Rijeci planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje

Datoteka
Informacija
Odluka