Financije i proračun

Financije i proračun

Pregled svih zakona, pravilnika i drugih akata koji reguliraju područje financijskog poslovanja i računovodstva proračunskih korisnika

3.
Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2017. god.

Datoteka
Odluka

Stranice