Financijski planovi i izvješća

Financijski planovi i izvješća

Pregled svih godišnjih i periodičnih financijskih planova, izvještaja i odluka Agencije

Financijski izvještaj Agencije za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

Sukladno Zakonu o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) te Pravilniku o financijskom izvještavanju o proračunskom računovodstvu (NN broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 i 126/19) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke izradila je Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine.

Financijski izvještaj Agencije za razdoblje od 01.01.2019. do 30.09.2019. godine

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/2003, 136/2012 i 15/2015), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/2014, 115/2015, 87/2016 i 3/2018) te Pravilniku o financijskom izvještavanju o proračunskom računovodstvu (NN 3/2015, 93/2015, 135/2015, 2/2017, 28/2017 i 112/2018) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke izradila je Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2019. do 30.09.2019. godine.

Financijski izvještaj Agencije za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/2003, 136/2012 i 15/2015), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/2014, 115/2015, 87/2016 i 3/2018) te Pravilniku o financijskom izvještavanju o proračunskom računovodstvu (NN 3/2015, 93/2015, 135/2015, 2/2017, 28/2017 i 112/2018) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke izradila je Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine.

Financijski izvještaj Agencije za razdoblje od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/2003, 136/2012 i 15/2015), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/2014, 115/2015, 87/2016 i 3/2018) te Pravilniku o financijskom izvještavanju o proračunskom računovodstvu (NN 3/2015, 93/2015, 135/2015, 2/2017, 28/2017 i 112/2018) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke izradila je Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine.

Financijski izvještaj Agencije za razdoblje od 01.01.2018. do 30.09.2018. godine

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/2003, 136/2012 i 15/2015), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/2014, 115/2015, 87/2016 i 3/2018) te Pravilniku o financijskom izvještavanju o proračunskom računovodstvu (NN 3/2015, 93/2015, 135/2015, 2/2017 i 28/2017) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke izradila je Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2018. do 30.09.2018. godine.

2.
Informacija o provedbi popisa imovine i obveza Agencije na dan 31.12.2020. god., usvajanje Izvještaja o provedenom popisu imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2020. god.

Datoteka
Informacija
Odluka

2.
Informacija o provedbi popisa imovine i obveza Agencije na dan 31.12.2019. god., usvajanje Izvještaja o provedenom popisu imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2019. god.

Datoteka
Izvještaj
Odluka

Stranice