Financijski planovi i izvješća

Financijski planovi i izvješća

Pregled svih godišnjih i periodičnih financijskih planova, izvještaja i odluka Agencije

Financijski izvještaj Agencije za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/2003, 136/2012 i 15/2015), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/2014, 115/2015, 87/2016 i 3/2018) te Pravilniku o financijskom izvještavanju o proračunskom računovodstvu (NN 3/2015, 93/2015, 135/2015, 2/2017, 28/2017 i 112/2018) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke izradila je Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine.

Financijski izvještaj Agencije za razdoblje od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/2003, 136/2012 i 15/2015), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/2014, 115/2015, 87/2016 i 3/2018) te Pravilniku o financijskom izvještavanju o proračunskom računovodstvu (NN 3/2015, 93/2015, 135/2015, 2/2017, 28/2017 i 112/2018) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke izradila je Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine.

2.
Osnivanje rezervnog fonda za Projekt gradnje višestambenih građevina planskih oznaka S-1, S-2, S-3 i S-4 na Donjoj Drenovi u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje (POS DRENOVA).

Stranice