Odluke upravnog vijeća

Odluke upravnog vijeća

Pregled svih odluka Upravnog vijeća Agencije

2.
Izbor ravnatelja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke po raspisanom natječaju za imenovanje ravnatelja/ice Agencije

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Agencije broj: IZ-2018-249-003 od 6.9.2018., raspisan je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice koji je objavljen u „Novom listu“ dana 26.11.2018., te na web stranici HZZ-a i Agencije.
Prijave na natječaj zaprimale su se do 11.12.2018. g.
Na natječaj su pristigle dvije prijave od kojih je jedna bila nepotpuna a druga potpuna.
Dana 07.01.2019. s kandidatom Hrvojem Šćulcem koji je dostavio pravodobnu i potpunu prijavu Upravno vijeće Agencije je provelo intervju.

2.
Prijedlog Aneksa 2. Ugovora o međusobnim pravima i obavezama ravnatelja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

Datoteka
Odluka

Stranice