Odluke upravnog vijeća

Odluke upravnog vijeća

Pregled svih odluka Upravnog vijeća Agencije

5.
Informacija o Planu poticajnih sredstava RH za potrebe programa POS-a Agencije za period 2011. - 2014. god.

Datoteka
Plan

5.
Izgradnja POS Martinkovaca – informacija o postupku javne nabave usluge pripremnih radova projektiranja, izrade projektne dokumentacije i ishodovanja dozvola za izgradnju, energ. certificiranja, izrade etažnih elaborata i usluge projektantskog nadzora.

5.
Postupak raspisivanja Javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju garaža izgrađenih u sastavu POS Rujevica II. faza.

Datoteka
Odluka

5.
Informacija o obvezama Grada Rijeke prema Agenciji za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke – Rujevica I. faza (usmena informacija).

5.
Odluka o ovlaštenju ravnatelja Agencije za potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje višestambenih građevina 3P, 4P, 5P i 6P na Rujevici u Rijeci, Rujevica II. faza

Datoteka
Odluka

6.
Realizacija projekta gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu – Odluka Upravnog vijeća Agencije o prihvaćanju informacije o realizaciji projekta te o prihvaćanju prijedloga Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta

Datoteka
Informacija
Odluka

6.
Pisana informacija o provedenom postupku javne nabave te zaključenom Dodatku I. Ugovoru o javnim radovima za izvođenje radova gradnje višestambene građevine na Hostovom bregu.

Datoteka
Informacija
Odluka

6.
Osnivanje rezervnog fonda za Projekt gradnje višestambenih građevina planskih oznaka S-1, S-2, S-3 i S-4 na Donjoj Drenovi.

Datoteka
Odluka

6.
Usmena informacija o poništenju Odluke o odabiru izvođača radova i postupka javne nabave za gradnju višestambenih građevina na Donjoj Drenovi od strane Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave.

6.
Osnivanje rezervnog fonda iz kojeg se financira izgradnja dvadeset neprodanih garaža u sklopu Projekta izgrađenih višestambenih građevina - (POS RUJEVICA II.FAZA).

Datoteka
Informacija
Odluka

Stranice