Odluke upravnog vijeća

Odluke upravnog vijeća

Pregled svih odluka Upravnog vijeća Agencije

5.
Odluka Upravnog vijeća o neisplati godišnje nagrade u visini do jedne prosječne mjesečne plaće isplaćene za prethodnu godinu u upravnim tijelima Grada Rijeke, a koji iznos ne može biti niži od 1.200,00 kn (božićnica).

Datoteka
Odluka

5.
Informacija o Planu poticajnih sredstava RH za potrebe programa POS-a Agencije za period 2011. - 2014. god.

Datoteka
Plan

5.
Izgradnja POS Martinkovaca – informacija o postupku javne nabave usluge pripremnih radova projektiranja, izrade projektne dokumentacije i ishodovanja dozvola za izgradnju, energ. certificiranja, izrade etažnih elaborata i usluge projektantskog nadzora.

5.
Postupak raspisivanja Javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju garaža izgrađenih u sastavu POS Rujevica II. faza.

Datoteka
Odluka

5.
Informacija o obvezama Grada Rijeke prema Agenciji za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke – Rujevica I. faza (usmena informacija).

5.
Odluka o ovlaštenju ravnatelja Agencije za potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje višestambenih građevina 3P, 4P, 5P i 6P na Rujevici u Rijeci, Rujevica II. faza

Datoteka
Odluka

6.
Realizacija projekta gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu – Odluka Upravnog vijeća Agencije o prihvaćanju informacije o realizaciji projekta te o prihvaćanju prijedloga Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta

Datoteka
Informacija
Odluka

Stranice