Zapošljavanje

Zapošljavanje

Pregled svih planova, izvještaja, odluka i drugih akata Agencije iz područja radnih odnosa i zapošljavanja

3.
Pokretanje postupaka raspisivanja javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

Datoteka
Odluka