Odabirom opcije "Prihvaćam" dajem privolu da se moji osobni podaci (ime, prezime, e-mail adresa i ostali uneseni osobni podaci) koriste u evidencijske svrhe Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke koja će ih koristiti samo u te svrhe. Upoznat sam sa pravom da od istih zatražim pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje podataka, ograničavanje obrade, s pravom na ulaganje prigovora na obradu, pravom na prenosivost podataka, pravom na podnošenje prigovora nadležnom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka), te postavljanjem upita službeniku za zaštitu podataka ako smatram da je došlo do bilo kakve povrede u obradi osobnih podataka.