06.03.2023.

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje radi utvrđivanja Liste reda prvenstva za kupnju stana

Grad Rijeka Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana sukladno Odluci o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje radi utvrđivanja Liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje.

Društveno poticana stanogradnja provodi se izgradnjom stanova koji se prodaju uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržnih u pogledu kamata i rokova otplate.

Tko ima pravo pri kupnji stana, tko ima prvenstvo pri kupnji stana i kako se utvrđuje red prvenstva te kako se utvrđuje Lista reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje i koje isprave i dokazi se prilažu uz zahtjev, možete pročitati u tekstu Javnog poziva.

Zahtjevi se podnose od 06.03.2023. g. do zaključno 06.04.2023. g. putem pošte ili osobno u šalter sali Grada Rijeke, Titov trg 3 – prizemlje, šalteri broj 10, 11 i 12 – radnim danom od 9,00 do 14,00 sati.

Zahtjev se podnosi isključivo na obrascu koji je moguće podići na šalterima 10, 11 i 12 u šalter sali Grada Rijeke, Titov trg 3 – prizemlje te na web stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke – APOS Grada Rijeke www.apos.hr

Sve informacije vezane za podnošenje zahtjeva mogu se dobiti u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom, Rijeka, Titov trg 3 osobno ili putem telefona 209-341, te putem maila pos.lista.2023@rijeka.hr