PLAN NABAVE AGENCIJE ZA 2018. GODINU

Sukladno odredbama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke objavila je Plan nabave za 2018. godinu na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/