PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KREDITIRANJE FIZIČKIH OSOBA U POSTUPKU KUPNJE STANA PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE NA LOKACIJI MARTINKOVAC U RIJECI (POS MARTINKOVAC)

Temeljem odredbe članka 14. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN br. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13 i 26/15) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke objavljuje:

J A V N I  P O Z I V B A N K A M A

za prikupljanje ponuda za kreditiranje fizičkih osoba u postupku kupnje stana po Programu društveno poticane stanogradnje na lokaciji Martinkovac u Rijeci (POS Martinkovac)

Javni poziv možete vidjeti OVDJE.

Javni poziv sadrži dva priloga koja možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

Prilog 1. – Uvjeti ponude

Prilog 2. – Sporazum o poslovnoj suradnji

Rok za dostavu ponuda je do zaključno 27. kolovoza 2015. godine u 12.00 sati.