PROJEKTNI TIM

PROJEKT

U tijeku je postupak javne nabave za usluge projektiranja i izvođenja radova

GRADNJA

U tijeku je postupak javne nabave za usluge projektiranja i izvođenja radova

NADZOR

U pripremi je postupak nabave za usluge stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova

UPRAVLJANJE

-

IZDVOJENI DETALJI

Lokacija: 
POS Martinkovac I. faza
Video:

Lokacija
 
Prostor na kojem se planiraju graditi predmetne zgrade definiran je DPU-om stambenog područja Martinkovac. Lokacija je smještena u jugoistočnom pretežno neizgrađenom dijelu naselja Martinkovac, na zapadnom dijelu Grada Rijeke, između zaobilaznice na jugu i ceste Rijeka-Kastav (D-304) na sjeveru. Dvije višestambene građevine biti će smještene na dvije građevinske čestice ukupne površine 6.095 m2.
 
Lokaciji se prilazi putem postojećih ulica Martinkovac i Dražice na koje se nadovezuje nova pristupna cesta i potrebna komunalna infrastruktura. Građevinske čestice leže na nagnutome terenu orijentiranom prema jugozapadu. Na ovoj lokaciji već postoji potrebna komunalna infrastruktura: sanitarna i oborinska odvodnja, vodovodna instalacija, elektroinstalacija, javna rasvjeta i telekomunikacijska infrastruktura.
  
Organizacija prostora i oblikovanje
 
Tipologija građevina se usvaja iz DPU-a stambenog područja Martinkovac. Na predmetnim planskim česticama Dp5 i Dp7 ucrtana je površina za izgradnju unutar čestica, te dodatno prijedlog formiranja volumena zgrade. Na planskoj čestici Dp7 se predlaže izgradnja jednog izduženog volumena katnosti P0+P+4, dok se na planskoj čestici Dp5 predlaže izduženi volumen zgrade razdvojiti cezurom manje katnosti.
 
Glavne konstruktivne karakteristike
 
Građevine su zamišljene kao armiranobetonske monolitne konstrukcije ili djelomično zidane konstrukcije, ovisno o projektnom rješenju. Glavne vertikalne nosive elemente činili bi AB zidovi i zidni nosači. Vertikalna komunikacija ostvarila bi se AB dvokrakim stubištem i dizalom.
 
Dimenzije i katnost
 
Planirana građevine sastojati će se od podruma, prizemlja i 4 kata tj. ukupno 6 etaža. Etažnost obje građevine je P0+P+4. U tekstualnom dijelu plana su jasno određene udaljenosti gabarita zgrade od ruba čestice, gabariti zgrada se planiraju pozicionirati u skladu sa uvjetima iz tekstualnog dijela plana i ulaznim parametrima lokacije i projektnog zadatka.
 
Tipologija, raspored i orijentacija stanova
 
Svaka zgrada imala bi dvije stubišne vertikale, a predviđena je shema sa tri stana na stubište. Planirana struktura stanova za cijeli projekt je sljedeća:
 

r/b         Tip stana             Broj stanova      Površina stana sa spremama (m²)
1.            1S+DB                               36              cca 43 m²
2.            2S+DB                               54              cca 60 m²
 
Sve stambene jedinice čine samostalne uporabne cjeline. Pristup do pomoćnih prostora i stambenih jedinica, će se omogućiti preko okućnice, te zajedničkog stubišta i hodnika koji će povezivati svih šest etaža. Stubišta će biti smještena uz sjeveroistočna pročelja. Stanovi su orijentirani sa dnevnim boravcima prema jugozapadu i jugoistoku. Od ukupno 90 stanova koji se planiraju izgraditi, 36 je jednosobnih odnosno jednosobnih s dnevnim boravkom, 54 ih je dvosobnih odnosno dvosobnih s dnevnim boravkom.
 
Zajednički prostori
 
U podrumu se planiraju smjestiti spremišta stanara. Svaka zgrada imati će lift i pješačku komunikaciju od podruma do 4. kata.
 
Okoliš
 
Unutar zahvata postoji već zelenilo i drveće koje treba sagledati u smislu njegove vrijednosti, a novo visoko zelenilo biti će posađeno između parkirnih mjesta i na pješačkim prolazima između zgrada. Na okrupnjenim dijelovima zelenih površina planiraju se organizirati grupe za sjedenje, a raznim popločenjima kolnih i kolno-pješačkih površina planira se dodatno unaprijediti kvalitetu hortikulturnog uređenja oko zgrada.
 
Promet u mirovanju je riješen unutar granica parcele novoplaniranih stambenih objekata i dijeli prostor sa društvenim sadržajima (parkovi, staze, zelenilo, javni prostori...) koje je potrebno detaljnije razraditi kroz projekt. Broj parkirnih mjesta će se odrediti sukladno važećim prostorno planskim propisima.
 

 

 

Dp5
Stan br.: Površina u m2: Sobnost: Etaža: Poveznica na katalog stana:
1 66,27 dvosoban prizemlje katalog
2 48,69 jednosoban prizemlje katalog
3 54,39 jednosoban prizemlje katalog
4 53,97 jednosoban prizemlje katalog
5 48,77 jednosoban prizemlje katalog
6 66,08 dvosoban prizemlje katalog
7 66,56 dvosoban I. kat katalog
8 48,99 jednosoban I. kat katalog
9 66,5 dvosoban I. kat katalog
10 66,43 dvosoban I. kat katalog
11 49,11 jednosoban I. kat katalog
12 66,39 dvosoban I. kat katalog
13 66,64 dvosoban II. kat katalog
14 48,77 jednosoban II. kat katalog
15 66,22 dvosoban II. kat katalog
16 66,12 dvosoban II. kat katalog
17 48,8 jednosoban II. kat katalog
18 66,57 dvosoban II. kat katalog
19 66,69 dvosoban III. kat katalog
20 49,11 jednosoban III. kat katalog
21 66,25 dvosoban III. kat katalog
22 66,31 dvosoban III. kat katalog
23 48,99 jednosoban III. kat katalog
24 66,56 dvosoban III. kat katalog
25 66,38 dvosoban IV. kat katalog
26 48,8 jednosoban IV. kat katalog
27 66,26 dvosoban IV. kat katalog
28 66,38 dvosoban IV. kat katalog
29 49,06 jednosoban IV. kat katalog
30 66,63 dvosoban IV. kat katalog
31 66,26 dvosoban prizemlje katalog
32 48,99 jednosoban prizemlje katalog
33 54,32 jednosoban prizemlje katalog
34 54,61 jednosoban prizemlje katalog
35 49,11 jednosoban prizemlje katalog
36 66,35 dvosoban prizemlje katalog
37 66,57 dvosoban I. kat katalog
38 49,05 jednosoban I. kat katalog
39 66,51 dvosoban I. kat katalog
40 66,09 dvosoban I. kat katalog
41 48,81 jednosoban I. kat katalog
42 66,38 dvosoban I. kat katalog
43 66,64 dvosoban II. kat katalog
44 48,77 jednosoban II. kat katalog
45 66,22 dvosoban II. kat katalog
46 66,12 dvosoban II. kat katalog
47 48,8 jednosoban II. kat katalog
48 66,57 dvosoban II. kat katalog
49 66,69 dvosoban III. kat katalog
50 49,11 jednosoban III. kat katalog
51 66,25 dvosoban III. kat katalog
52 66,31 dvosoban III. kat katalog
53 48,99 jednosoban III. kat katalog
54 66,56 dvosoban III. kat katalog
55 66,38 dvosoban IV. kat katalog
56 48,8 jednosoban IV. kat katalog
57 66,26 dvosoban IV. kat katalog
58 66,38 dvosoban IV. kat katalog
59 49,06 jednosoban IV. kat katalog
60 66,63 dvosoban IV. kat katalog

 

Dp7
Stan br.: Površina u m2: Sobnost: Etaža: Poveznica na katalog stana:
1 66,34 dvosoban prizemlje katalog
2 48,69 jednosoban prizemlje katalog
3 54,19 jednosoban prizemlje katalog
4 54,44 jednosoban prizemlje katalog
5 49,11 jednosoban prizemlje katalog
6 66,35 dvosoban prizemlje katalog
7 66,56 dvosoban I. kat katalog
8 48,99 jednosoban I. kat katalog
9 66,37 dvosoban I. kat katalog
10 66,22 dvosoban I. kat katalog
11 48,81 jednosoban I. kat katalog
12 66,38 dvosoban I. kat katalog
13 66,64 dvosoban II. kat katalog
14 48,77 jednosoban II. kat katalog
15 66,09 dvosoban II. kat katalog
16 66,25 dvosoban II. kat katalog
17 48,8 jednosoban II. kat katalog
18 66,57 dvosoban II. kat katalog
19 66,69 dvosoban III. kat katalog
20 49,11 jednosoban III. kat katalog
21 66,12 dvosoban III. kat katalog
22 66,44 dvosoban III. kat katalog
23 48,99 jednosoban III. kat katalog
24 66,56 dvosoban III. kat katalog
25 66,38 dvosoban IV. kat katalog
26 48,8 jednosoban IV. kat katalog
27 66,13 dvosoban IV. kat katalog
28 66,51 dvosoban IV. kat katalog
29 49,06 jednosoban IV. kat katalog
30 66,63 dvosoban IV. kat katalog
 

NOVOSTI