RAVNATELJ

RAVNATELJICA AGENCIJE

Denis Šulina, mag. iur.
Imenovana za vršiteljicu dužnosti ravnatelja Agencije Odlukom Upravnog Vijeća Agencije od 06.09.2018. godine

ODLUKE RAVNATELJA

Agenciju zastupa i predstavlja ravnatelj kao njen poslovodni i stručni voditelj, a imenuje ga Upravno vijeće Agencije na vrijeme od četiri godine po prethodno provedenom javnom natječaju. Upravno vijeće može privremeno imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja do imenovanja ravnatelja odrabranog javnim natječajem.