RAVNATELJ

RAVNATELJ AGENCIJE

Hrvoje Šćulac, dipl.ing.el.
Imenovan za Ravnatelja Agencije Odlukom Upravnog Vijeća Agencije od 16.02.2023. godine

ODLUKE RAVNATELJA

Agenciju zastupa i predstavlja ravnatelj kao njen poslovodni i stručni voditelj, a imenuje ga Upravno vijeće Agencije na vrijeme od četiri godine po prethodno provedenom javnom natječaju. Upravno vijeće može privremeno imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja do imenovanja ravnatelja odrabranog javnim natječajem.