44. sjednica Upravnog vijeća

44. sjednica Upravnog vijeća

24.05.2013.

Na 44. sjednici usvojen je Zapisnik prethodne sjednice, potvrđen je Zapisnik o provedbi popisa imovine i obveza Agencije na dan 31.12.2012. god., usvojen je Završni račun Agencije za 2012. god., izneseno je i usvojeno Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a Agencije za 2012. god., usvojene su Prve izmjene i dopune Plana nabave Agencije za 2013. god., te osnovan rezervni fond za projekt gradnje višestambenih građevina na Donjoj Drenovi. Također je prihvaćena informacija o popunjavaju radnih mjesta za privremene poslove (na određeno vrijeme), donesena je Odluka o usvajanju informacije o provedenom postupku javne nabave te zaključenom ugovoru za uslugu stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova gradnje višestambene građevine na Hostovom bregu te usluge Koordinatora II, prihvaćena je informacija o imenovanju v.d. ravnatelja Agencije, kao i pisana informacija o provedenom postupku javne nabave te zaključenom Dodatku I. Ugovoru o pružanju usluga za izradu usluge pripremnih radova projektiranja, izrade projektne dokumentacije i ishodovanja dozvola za izgradnju, energetskog certificiranja, izrade etažnih elaborata višestambenih građevina po modelu POS-a kao subvencioniranom programu stanogradnje na Martinkovcu te usluge projektantskog nadzora tijekom izvođenja radova.

6.
Osnivanje rezervnog fonda za Projekt gradnje višestambenih građevina planskih oznaka S-1, S-2, S-3 i S-4 na Donjoj Drenovi.

Datoteka
Odluka

8.
Pisana informacija o provedenom postupku javne nabave te zaključenom ugovoru za uslugu stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova gradnje višestambene građevine na Hostovom bregu te usluge Koordinatora II.

Datoteka
Informacija
Odluka

10.
Usluge izrade pripremnih radova projektiranja, izrade projektne dokumentacije i ishodovanja dozvola za izgradnju, energetskog certificiranja, izrade etažnih elaborata te usluge projektantskog nadzora tijekom izvođenja radova - POS Martinkovac.

Datoteka
Informacija
Odluka