49. sjednica Upravnog vijeća

49. sjednica Upravnog vijeća

30.06.2014.

Na 49. sjednici usvojen je Zapisnik prethodne sjednice, potvrđen je Zapisnik o provedbi popisa imovine i obveza Agencije na dan 31.12.2013. god., usvojen je Završni račun Agencije za 2013. god., dana je Pisana informacija o provedenom postupku javne nabave te zaključenom Dodatku ugovoru o pružanju usluga za dodatne usluge na izradi projektne dokumentacije i ishodovanje dozvola za izgradnju višestambenih građevina po programu POS-a te za izgradnju pristupnih ulica višestambenim građevinama po programu POS-a na području Donje Drenove, usvojena je informacija o provedenom postupku javne nabave te zaključenom Dodatku III. Ugovoru  o javnim radovima za izvođenja radova gradnje višestambenih građevina na Donjoj Drenovi, prihvaćena je informacija o provedenom postupku javne nabave te zaključenom Dodatku I. Ugovoru o javnim radovima za izvođenje radova gradnje višestambene građevine na Hostovom bregu, usvojena je informacija o provedenom postupku javne nabave te zaključenom Dodatku I. Ugovoru o javnim uslugama stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova gradnje  višestambene građevine na Hostovom bregu te usluge Koordinatora II, donesena je Odluka Upravnog vijeća kojom Upravno vijeće Agencije daje prethodnu suglasnost na donošenje Pravilnika o nabavi robe, radova i usluga, te su usvojene Prve izmjene i dopune Plana nabave Agencije za 2014. god.

4.
Informacija o provedenom postupku javne nabave te zaključenom Dodatku ugovoru o pružanju usluga – dodatne usluge na izradi projektne dokumentacije i ishodovanje dozvola za izgradnju višestambenih građevina na POS Drenovi te za izgradnju pristupnih ulica.

Datoteka
Informacija
Odluka

6.
Pisana informacija o provedenom postupku javne nabave te zaključenom Dodatku I. Ugovoru o javnim radovima za izvođenje radova gradnje višestambene građevine na Hostovom bregu.

Datoteka
Informacija
Odluka

7.
Pisana informacija o provedenom postupku javne nabave te zaključenom Dodatku I. Ugovoru o javnim uslugama stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova gradnje na Hostovom bregu te usluge Koordinatora II.

Datoteka
Informacija
Odluka