50. sjednica Upravnog vijeća

50. sjednica Upravnog vijeća

02.10.2014.

Na 50. sjednici usvojen je Zapisnik prethodne sjednice, usvojen je Okončani obračun troškova i financiranja izgradnje POS Drenove te je ravnatelju dana suglasnost za sklapanje i potpisivanje Dodatka II. Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje na navedenoj lokaciji, usvojeno je Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a Agencije za 2013. god., usvojena je Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada te Odluka o načinu  utvrđivanja plaća djelatnika Agencije. Također su usvojene Druge izmjene i dopune Plana nabave Agencije za 2014. god.

2.
Završetak gradnje višestambenih građevina S-1, S-2, S-3 i S-4 na Donjoj Drenovi u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje te prijedlog Dodatka II. Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje.

Datoteka
Informacija
Odluka