54. sjednica Upravnog vijeća

54. sjednica Upravnog vijeća

18.05.2015.

Na 54. sjednici usvojen je Zapisnik prethodne sjednice, potvrđen je Zapisnik o provedbi popisa imovine i obveza Agencije na dan 31.12.2014. god., usvojen je Završni račun Agencije za 2014. god., usvojene su Prve izmjene i dopune Plana nabave Agencije za 2015. god., dana je suglasnost ravnatelju Agencije za sklapanje Ugovora o prijenosu prava vlasništva između Grada Rijeke i Agencije i donesena Odluka o stjecanju nekretnine (zemljišta) u k.o. SRDOČI, te je donesena Odluka Upravnog vijeća Agencije o prihvaćanju informacije o realizaciji projekta te o prihvaćanju prijedloga Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje POS Martinkovca.

5.
Odluka o stjecanju nekretnine (zemljišta) u k.o. SRDOČI te sklapanju Ugovora o prijenosu prava vlasništva između Grada Rijeke i Agencije - suglasnost ravnatelju Agencije za potpisivanje ugovora.

6.
Realizacija projekta gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu – Odluka Upravnog vijeća Agencije o prihvaćanju informacije o realizaciji projekta te o prihvaćanju prijedloga Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta

Datoteka
Informacija
Odluka