59. sjednica Upravnog vijeća

59. sjednica Upravnog vijeća

29.11.2016.

Na 59. sjednici usvojen je Zapisnik prethodne sjednice, prihvaćena je Informacija o izvršenoj reviziji financijskih izvještaja Agencije za 2015. god., usvojene su Prve izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za 2016. god., Druge izmjene i dopune Plana nabave Agencije za 2016. god., usvojena je Informacija o poništenju postupka javne nabave za izvođenje radova gradnje višestambenih građevina planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 na Martinkovcu, Pravilnik o izmjenama  i dopunama Pravilnika o radu Agencije, te Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a Agencije za 2015. god.