60. sjednica Upravnog vijeća

60. sjednica Upravnog vijeća

23.12.2016.

Na 60. sjednici usvojen je Zapisnik prethodne sjednice, usvojene su Druge izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za 2016. god., Treće izmjene i dopune Plana nabave Agencije za 2016. god., Pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju, Financijski plan Agencije za 2017. god., Plan nabave Agencije za 2017. god., Pisana informacija o izrađenoj Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2015. god., te Odluka Upravnog vijeća o neisplati godišnje nagrade (božićnice).