62. sjednica Upravnog vijeća

62. sjednica Upravnog vijeća

21.06.2017.

Na 62. sjednici usvojen je Zapisnik prethodne sjednice, usvojen je Rebalans Operativno-financijskog plana provedbenog programa POS-a za 2016. god. i Plan za 2017. god., Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a za 2016. god., usvojen je Prijedlog Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Rijeke za razdoblje 2017.- 2020. god., donesene su Druge izmjene i dopune Plana nabave Agencije za 2017. god., izložena je i usvojena Pisana informacija o raskidu Ugovora za izradu usluge pripremnih radova projektiranja, izrade projektne dokumentacije i ishodovanja dozvola za izgradnju, energetskog certificiranja, izrade etažnih elaborata višestambenih građevina po modelu POS-a kao subvencioniranom programu stanogradnje na Martinkovcu planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 te usluge projektantskog nadzora tijekom izvođenja radova zajedno s kasnijim dodatcima Ugovora i osnivanju rezervnog fonda za predmetnu lokaciju, potvrđen je Zapisnik o provedbi popisa imovine i obveza Agencije na dan 31.12.2016. god., usvojen je Završni račun Agencije za 2016. god., donesena je Odluka o prihvaćanju Pisane informacije o izrađenoj Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2016. god., Odlukom je prihvaćena Pisana informacija o otplati kredita Agencije, raspolaganju sredstvima razlike kredita Erste banke d.d i realizaciji Sporazuma o korištenju kreditnih sredstava te je predložen i usvojen Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga.

10.
Pisana informacija o otplati kredita Agencije, raspolaganju sredstvima razlike kredita Erste banke d.d i realizaciji Sporazuma o korištenju kreditnih sredstava

Datoteka
Informacija
Odluka