65. sjednica Upravnog vijeća

65. sjednica Upravnog vijeća

22.12.2017.

Na 65. sjednici predstavljen je i usvojen Financijski plan Agencije za 2018. god. i projekcije za 2019. i 2020. god., usvojena je informacija o izrađenoj Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2016. god., te je predložen i usvojen Aneks br. 1. Ugovora o međusobnim pravima i obvezama ravnatelja Agencije.