68. sjednica Upravnog vijeća

68. sjednica Upravnog vijeća

06.09.2018.

Na 68. sjednici usvojen je Zapisnik prethodne sjednice, dana je informacija o izvršenoj reviziji financijskih izvještaja Agencije za 2017. god., informacija o pokretanju postupka raspisivanja javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Agencije, donesena je Odluka o imenovanju v.d. ravnatelja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke te dana informacija o novoj internet stranici Agencije.

3.
Pokretanje postupaka raspisivanja javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

Datoteka
Odluka