70. sjednica Upravnog vijeća

70. sjednica Upravnog vijeća

21.12.2018.

Na 70. sjednici usvojen je Zapisnik prethodne sjednice, dan je Prijedlog Financijskog plana Agencije za 2019. god. i projekcija za 2020. i 2021. god., Prijedlog Programa rada i razvoja Agencije za 2019. god., Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za 2018. god., Prijedlog Upute za stvaranje i praćenje ugovornih obveza te zaprimanje, provjeru i plaćanje računa, Dodatak 1. Ugovora o međusobnim pravima i obvezama za v.d. Ravnateljice, te Odluka o neisplati godišnje nagrade (božićnice) u visini do jedne prosječne mjesečne plaće isplaćene za prethodnu godinu u upravnim tijelima Grada Rijeke, a koji iznos ne može biti niži od 1.200,00 kn.

7.
Odluka Upravnog vijeća o neisplati godišnje nagrade (božićnice) u visini do jedne prosječne mjesečne plaće isplaćene za prethodnu godinu u upravnim tijelima Grada Rijeke, a koji iznos ne može biti niži od 1.200,00 kn

Datoteka
Odluka