76. sjednica Upravnog vijeća

76. sjednica Upravnog vijeća

27.02.2020.

Na 76. sjednici Upravnog vijeća usvojen je Zapisnik prethodne sjednice, dana je Informacija o provedbi popisa imovine i obveza Agencije na dan 31.12.2019. god. – usvojen je Izvještaj o provedenom popisu imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2019. god., usvojen je Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za 2019. god. te Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu.

2.
Informacija o provedbi popisa imovine i obveza Agencije na dan 31.12.2019. god., usvajanje Izvještaja o provedenom popisu imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2019. god.

Datoteka
Izvještaj
Odluka