84. sjednica Upravnog vijeća

84. sjednica Upravnog vijeća

31.05.2022.

Na 84. sjednici Upravnog vijeća usvojen je Zapisnik prethodne sjednice, izmijenjena je i dopunjena Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Agencije za 2021. god., dana je Informacija o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Agencije za 2021. god. – Zaključak Gradonačelnika Grada Rijeke, dan je Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za 2022. god., Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu utvrđivanja plaće djelatnika Agencije, Prijedlog Dodatka I. Ugovora o međusobnim pravima i obvezama te Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Plana nabave Agencije za 2022. godinu.