Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima (NN 3/1994)