Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima (NN 73/1991)