Zakon o izmjeni Zakona o obveznim odnosima (NN 7/1996)