Zakon o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima (NN 53/1991)